wrapper

Акції

8 грудня 2016 року, у м. Києві відбулась багатотисячна Всеукраїнська акція профспілок

8 грудня 2016 року, у м. Києві відбулась багатотисячна Всеукраїнська акція профспілок у формі пікетування Уряду і Верховної Ради України. Під час акції профспілки від імені мільйонів трудівників вручили вимоги Уряду та Верховній Раді України, роботодавцям вдвічі підвищити мінімальну заробітну плату, погасити 2 млрд. заборгованість перед працівниками, знизити ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги, провести справедливу реформу оплати праці, повернути працівникам право на санаторно-курортне лікування та дитяче оздоровлення за кошти соцстраху та ін.

Read more

Укрпрофтур, Готелі Турист та Дружба відмічають всесвітній день футболу

10 грудня 2016 року відбулись спортивні заходи у вигляді змагань. Змагання пройшли у вигляді турнірів, з наступних видів спорту:

Read more

Голова ФПУ Григорій Васильович Осовий взяв участь в засіданні Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР»,

13 грудня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, готельний комплекс «Турист», кабінет Голови Правління ПрАТ «УКРПРОФТУР», відбулось засідання Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР», в якому в тому числі взяв участь Голова ФПУ Григорій Васильович Осовий.

Read more

ЗАХИСТ ПОРУШЕНОГО ПРАВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Європейський суд з прав людини (далі –ЄСПЛ) є міжнародним органом, який за умов, визначених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція), може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав.

Read more

ІСТОРІЯ ЗАСНУВАННЯ ПрАТ «УКРПРОФТУР»

Керівництво роботою в галузі туризму постановою Центрального виконавчого комітету СРСР від 17.04.1936 року «Про ліквідацію Всесоюзного товариства пролетарського туризму та екскурсій» було покладено на Всесоюзну центральну раду профспілкових союзів (далі – ВЦРПС) та його організацій, що стало підставою для створення мережі туристсько-екскурсійних закладів профспілок, які в Українській РСР перебували у складі Української республіканської ради по туризму і екскурсіях, підпорядкованої Укрпрофраді згідно постанови президії ВЦРПС від 27.11.1959 року «Про поліпшення керівництва розвитком туризму у профспілках».

Read more

СУДОВІ ТЯГАНИНИ по турбазі «Лісовий берег»

 

З травня 2011 року за завданням Генеральної прокуратури України (далі – ГПУ) в особі Пшонки В.П. та його заступника Занфірова В.А. - органами Генеральної прокуратури України різних рівнів, із залученням інших правоохоронних органів, в інтересах Фонду державного майна України (далі – ФДМУ) реалізується кампанія спрямована на відібрання майна, яке є власністю Федерації профспілок України та заснованих нею підприємств, в тому числі здійснюється примусове вилучення приватного майна ПрАТ «УКРПРОФТУР» та майна від заснованих  Товариством суб’єктів господарювання по всій території держави.

Read more

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Додаток 1 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Read more

Проведення позачергових загальних зборів акціонерів 19 жовтня 2016 р. о 11.00 год.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПРОФТУР"    

(код ЄДРПОУ 02605473, місцезнаходження: 02002, м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, 2)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 19 жовтня  2016 р. о 11.00  год.

Read more

Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР» за 1 півріччя 2016 року.

Про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР», його дочірніх підприємств та акціонерних товариств, заснованих за його участю за І півріччя 2016 року..

Read more

Приватне акціонерне товариство «УКРПРОФТУР» інформує

Приватне акціонерне товариство «УКРПРОФТУР» інформує Вас про те, що з 27 липня по 10 серпня 2016 року, з метою своєчасного формування консолідованої фінансової звітності ПрАТ «УКРПРОФТУР» за підсумками роботи І-го півріччя 2016 року та перевірки достовірності наданих фінансових звітів суб’єктів господарювання системи ПрАТ «УКРПРОФТУР», відбудеться здача звітів фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств  та дочірніх підприємств, створених ПрАТ «УКРПРОФТУР» за І півріччя 2016 року та засідання Наглядових рад акціонерних товариств, заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Read more

Профспілки - на захисті працюючих

Сьогодні у Києві у приміщенні готелю «Турист» розпочалося засідання Президії ФПУ, на якому планується визначити подальші дії ФПУ та її членських організацій на захист прав, інтересів працюючих в умовах підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги.

 

Read more

Про компанію

Приватне акціонерне товариство "Укрпрофтур" створене рішенням Федерації профспілок України та Фонду соціального страхування України 28 жовтня 1991 року. До його статутного фонду передані всі туристичні господарства, підприємства та організації, що були підпорядковані Українській республіканській раді по туризму та екскурсіях і належали на праві власності профспілкам України