wrapper

Акції

Приватне акціонерне товариство «УКРПРОФТУР» повідомляє, що
05 квітня 2017 року в готельному комплексі «Турист» відбулися засідання річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» та засідання Наглядової ради товариства.

У засіданні річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» взяли участь два акціонери товариства: Федерація профспілок України в особі уповноваженого представника Саєнка Володимира Володимировича, заступника Голови ФПУ та  Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особі - Бессонової Ірини Сергіївни, заступника начальника управління-начальника відділу правового забезпечення, систематизації та моніторингу законодавства юридичного управління Виконавчої дирекції ФССзТВП.

На засіданні річних Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» було прийнято ряд рішень, зокрема, щодо затвердження річного звіту товариства за минулий 2016 рік, звітів органів управління (Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління) ПрАТ «УКРПРОФТУР», розподілу прибутку товариства за фінансовими результатами 2016 року, визначення основних напрямків діяльності та фінансового плану товариства на 2017 рік та інші питання.

Загальними зборами акціонерів товариства було обрано новий склад Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього її складу.

На першому засіданні новообраним складом Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФТУР» було обрано Головою  Жугаєвича Ярему Васильовича.

Крім того, Загальними зборами акціонерів ПрАТ «УКРПРОФТУР»  було внесено зімни до статуту товариства, спрямовані на забезпечення належного представництва товариства в органах державної влади та в роботі міжнародних організацій, розвиток міжнародного співробітництва у сфері готельного туризму, враховуючи практику та досвід використання в закордонних та міжнародних структурах, було введено посаду «Президент».

Наглядовою радою ПрАТ «УКРПРОФТУР» на цю посаду обрано Голову Правління товариства Стрільця Сергія Миколайовича.

 

Last modified on Четвер, 06 квітня 2017

Про компанію

Приватне акціонерне товариство "Укрпрофтур" створене рішенням Федерації профспілок України та Фонду соціального страхування України 28 жовтня 1991 року. До його статутного фонду передані всі туристичні господарства, підприємства та організації, що були підпорядковані Українській республіканській раді по туризму та екскурсіях і належали на праві власності профспілкам України