wrapper

Акції

Європейський суд з прав людини (далі –ЄСПЛ) є міжнародним органом, який за умов, визначених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод (далі – Конвенція), може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав.

Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого більшість європейських держав зобов’язалися дотримуватися прав та основоположних свобод людини. Ці права гарантуються як самою Конвенцією, так і протоколами до неї (Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12 і 13), згода на обов’язковість яких надана державами – сторонами Конвенції.

Україна ратифікувала з деякими заявами та застереженнями дану Конвенцію відповідно до Закону України від 17.07.1997  475/97-ВР.

Згідно з п. 1 статті 35 Конвенції ЄСПЛ приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту, і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення. 

Згідно ст. 55 Конституції України кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

ПрАТ «УКРПРОФТУР» (далі – Товариство) є учасником судових спорів по всій території України з питань оспорювання права власності на майно, засновниками та основними акціонерами якого є товариство. Позивачами по цих судових справах є органи прокуратури України, які діють в інтересах держави в особі Фонду державного майна України (далі – ФДМУ).

За період з 2011 року по сьогодні у профспілок України неправомірно забрані майнові комплекси, які належали їм на праві власності деякі з них – це  пансіонат «Шацькі озера», готель «Світязь», готель «Лісова пісня» ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ»; готель «Хортиця», оздоровчий комплекс «Санаторію «Приморський» ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ»; готель «Рассвет» ПрАТ «ДНІПРОТУРИСТ»; готель «Тарасова гора», «Росава» ДП «Черкаситурист», готель «Брянськ» ПрАТ «ЧЕРНІГІВТУРИСТ» та інші.

Після проведення революції гідності, як наша Держава, так і український народ, в тому числі всі трудові колективи профспілок обрали чіткий курс на євроінтеграцію.

У Європейському Союзі право приватної власності є непорушним і позбавлення цього права є неприпустимим.

Враховуючи те, що склалася неоднакова судова практика щодо вирішення долі профспілкового майна, Товариство змушене було звернутися до Європейського суду з прав людини з метою відновлення порушеного права, яке ще продовжує тривати із часів діяльності злочинної влади режиму  Януковича. Профспілки покладають велику надію на те, що ЄСПЛ захистить їх права та прийме позитивні судові рішення, які зупинять протиправні  дії Держави в особі ФДМУ та органів прокуратури України щодо привласнення майна профспілок.

Як приклад, на сьогодні в іншій ідентичній справі, де скаржником є Всеукраїнський громадський благодійний фонд «Батьківська турбота»
(заява № 5876/15) і ПрАТ «УКРПРОФТУр» залучено третьою стороною, Урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ вже зроблено запит до Генеральної прокуратури України та Фонду державного майна України.

В надісланому листі було зазначено, що будь-яий захід, який становить втручання у право особи на мирне володіння своїм майно, має бути здійснений з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загальних інтересів суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи, у свою чергу, компенсація щодо вартості вилученого майна, визначеної на момент експропріації виплачується особі, чиє майно було вилучено, зокрема наведено судову практику щодо порушення прав заявника на мирне володіння своїм майном.

Листом ЄСПЛ від 30/08/2016 будо повідомлено, що скарги предметом розгляду яких є готель «Світязь» ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ», туристсько-оздоровчий комплекс «Форель» ПрАТ «ЗАКАРПАТТУРИСТ», санаторій «Приморський», готель «Хортиця» ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ» та готель «Тарасова гора» ПрАТ «УКРПРОФТУР» направлені до Уряду з метою надання письмових зауважень щодо поданих скарг строком у шістнадцять тижнів, а саме до 20.12.2016 року.

В свою чергу, отримані зауваження від Уряду буде надіслано заявникам (ПрАТ «ЗАКАРПАТТУРИСТ», ПрАТ «ЗАПОРІЖТУРИСТ», ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ», ПрАТ «УКРПРОФТУР») для надання ними у шеститижневий строк своїх письмових зауважень. 

Крім того, на розгляді у ЄСПЛ знаходяться ще 5 скарг предметом розгляду яких є пансіонат «Шацькі озера», пансіонат «Буковина», база Остапа Вишні, туристський готель «Брянськ» та туристична база «Святошино».

Прийняття ЄСПЛ рішення щодо незаконного позбавлення профспілок права власності по конкретному нерухомому майну є підставою для подання до Верховного Суду України (ст. 111-16 ГПК України) заяви про перегляд судового рішення господарського суду.

 

Враховубчи вищезазначене, рішення ЄСПЛ є важливим та необхідним щодо подальшого вирішення долі профспілкового майна. Сподіваємося, що ЄСПЛ прийме справедливе рішення та відновить порушені права щодо незаконного позбавлення права власності.

Last modified on П'ятниця, 16 грудня 2016

Про компанію

Приватне акціонерне товариство "Укрпрофтур" створене рішенням Федерації профспілок України та Фонду соціального страхування України 28 жовтня 1991 року. До його статутного фонду передані всі туристичні господарства, підприємства та організації, що були підпорядковані Українській республіканській раді по туризму та екскурсіях і належали на праві власності профспілкам України